การจัดประชุม สัมมนา และอีเว้นท์

โรงแรมมีสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีที่สุดสำหรับทุกกิจกรรมพิเศษของคุณ การประชุมขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ถึง 500 ท่าน งานประชุมสัมมนาหรือโครงการต่างๆ  บียอนด์ รีสอร์ต กะตะ มีสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย เครื่องมือและอุปกร์ที่ทันสมัย พร้อมผู้เชี่ยวชาญในการจัดการประชุมแบบมืออาชีพ  ห้องประชุมกานดาฮอลล์ มีความจุสูงสุด 350 คน  และสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ที่สามารถจัดการประชุมได้รูปแบบที่คุณต้องการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

อีเมล : info-brkt@katagroup.com

โทร : +6676360300

KATA ROOM

พื้นที่56 sqm.

Size5x8 m.

ความสูง2.50 m.

ความจุ

theater

45 pax

classroom

20 pax

u shape

15 pax

round table

24 pax

cocktail

20 pax

KARON ROOM

พื้นที่50 sqm.

Size5x7 m.

ความสูง2.50 m.

ความจุ

theater

30 pax

classroom

15 pax

u shape

15 pax

round table

18 pax

cocktail

20 pax

KATA & KARON

พื้นที่110 sqm.

Size5x15 m.

ความสูง2.50 m.

ความจุ

theater

80 pax

classroom

30 pax

u shape

25 pax

round table

40 pax

cocktail

50 pax

KANDA A

พื้นที่144 sqm.

Size9x15 m.

ความสูง4.50 m.

ความจุ

theater

120 pax

classroom

70 pax

u shape

30 pax

round table

120 pax

cocktail

120 pax

KANDA B

พื้นที่144 sqm.

Size9x15 m.

ความสูง4.50 m.

ความจุ

theater

120 pax

classroom

70 pax

u shape

70 pax

round table

120 pax

cocktail

120 pax

KANDA C

พื้นที่144 sqm.

Size9x15 m.

ความสูง4.50 m.

ความจุ

theater

120 pax

classroom

70 pax

u shape

30 pax

round table

120 pax

cocktail

120 pax

KANDA HALL

พื้นที่432 sqm.

Size27x15 m.

ความสูง4.50 m.

ความจุ

theater

400 pax

classroom

250 pax

u shape

100 pax

round table

270 pax

cocktail

250 pax

THAI2THAI

พื้นที่300 sqm.

Size15x15 m.

ความสูง2.50 m.

ความจุ

round table

80 pax

cocktail

100 pax